XIX.yy J Belo tablo

19 yy tu al yağlıboya orientalist ekol orijinal altın varak çerçeveli cariye tablosu 70 x 50 cm